Cele

  1. Ochrona obiektów tzw. Linii Mołotowa, szczególnie z terenu województwa Podkarpackiego.
  2. Podejmowanie zorganizowanych działań w celu chronienia zabytków architektury obronnej na terenie podkarpacia, upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy, że zespół obiektów i umocnień obronnych linii mołotowa oraz cały zespół twierdzy przemyśl są ważnym dziedzictwem kultury wielu narodów, z racji czego winien być zachowany dla potomności.
  3. Podejmowanie zorganizowanych działań w celu chronienia zabytków militarnych ruchomych jak i nieruchomości i oraz ii wojny światowej.
  4. Podejmowanie zorganizowanych działań w celu poszukiwania oraz chronienia przedmiotów codziennego użytku, pamiątek historycznych i wojskowych związanych z I i II wojną światową.
  5. Umożliwianie członkom i sympatykom stowarzyszenia systematycznych spotkań w celu wymiany poglądów, myśli, doświadczeń, wyników badań oraz eksponatów.
  6. Odtworzenie tradycyjnych oddziałów historycznie umundurowanych i wyposażonych w celach rekonstrukcyjnych i poglądowo historycznych.
  7. Podnoszenie wiedzy wśród członków stowarzyszenia w zakresie ich zainteresowań.
  8. Powołanie i prowadzenie instytucji muzealno-ekspozycyjnych.
  9. Podejmowanie zorganizowanych działań w celu zagospodarowania poszczególnych obiektów Linii Mołotowa oraz obiektów Twierdzy Przemyśl na cele muzealno-ekspozycyjne, kulturalno-oświatowe, handlowo-gastronomiczne.