Zarząd

1. Prezes Grzegorz Malik
2. Wiceprezes Tomasz Szpakowski
3. Sekretarz Piotr Zając
4. Skarbnik Czesław Malik
5. Członek zarządu Izabela Wojciechowska

Komisja rewizyjna

1. Jacek Wojciechowski
2. Wojciech Leja
3. Tomasz Zając