Historia

W 2011 roku zaczyna się historia Stowarzyszenia, grupa miłośników uzyskała oso­bowość prawną poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako Przemyskie Stowarzy­szenie Opieki i Rewitalizacji Linii Mołotowa „PROJEKT 8813”. Plany jakie mamy co do dalszej naszej pracy w przyszłości miejmy nadzieję, że zaowocują w rzeczywistości, o czym cały czas można się dowiadywać na naszej stronie internetowej. Z każda nowinką jaką wprowadzimy w życie będzie można się zapoznać za pośrednictwem strony internetowej oraz po przez kontakt, który można znaleźć na stronie.

Pod koniec roku zorganizowano spotkania stowarzyszenia, które przyniosły plany na kolejny rok co na pewno da możliwość dalszego rozwoju i zagospodarowania kolejnych obiektów, już nie tylko II wojennych. W rękach Stowarzyszenia jest również Fort III „Łuczyce” z czasów I wojny światowej.